Stowarzyszenie filmowe TRZECI TOR to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest propagowanie, inicjowanie i wspieranie zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych w szczególności z filmem, muzyką, teatrem, tańcem oraz szeroko pojętymi innowacyjnymi sztukami audiowizualnymi.


Stowarzyszenie podejmuje także działania na rzecz promowania tolerancji i dialogu międzynarodowego oraz idei integracji europejskiej, a także w zakresie wspierania społecznej aktywności obywateli, w tym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także przez organizowanie festiwali, imprez zbiorowych oraz produkcję filmów służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Filmowe TRZECI TOR jest członkiem Związku Stowarzyszeń MULTIKULTURA.

 
Zapraszamy do współpracy

 

 

 

 

Nasi partnerzy:

Kreator stron www - szybka strona internetowa