Stowarzyszenie TRZECI TOR jest członkiem Związku Stowarzyszeń MULTIKULTURA, realizując wspólnie z MULTIKULTURĄ szereg projektów.

Celem Związku Stowarzyszeń MULTIKULTURA (M) jest promowanie równych szans w edukacji, zatrudnieniu oraz walka marginalizacją grup społecznych. (M) wspiera działania szkoleniowe w zakresie ICT, badania w zakresie nowych metod nauczania, rozwiązywania konfliktów na rynku pracy, analizy zatrudnienia, określenia nowych profili, rozwoju programów szkoleniowych, identyfikacji dobrych praktyk, Project Management. Zajmuje się także doradztwem w zakresie projektów finansowanych przez Komisję Europejską, upowszechnianiem i promocją inicjatyw, organizowaniem seminariów, zajęć, aby umożliwić dyfuzję produktów rozwiniętych.

(M) organizuje i realizuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem technik audiowizualnych we współpracy z krajowymi stacjami telewizyjnymi w Polsce, Niemczech, AT, Szwecji, Słowacji, Belgii, 3sat. Głównym celem (M) jest zagwarantowanie powszechnego i stałego dostępu do procesu uczenia się, w świetle szkolenia i podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.
Zespół badawczy z (M) jest silnie ukierunkowany w zakresie digitalizacji materiałów w dziedzinie kultury i e-usług dla środowisk wychowawczych. (M) wdrożył nowy program nauczania, kładąc nacisk na wykorzystanie eLearningu w doskonaleniu zarządzania wiedzą i komunikacji oraz proces rozwiązywania konfliktów.

Od 2005 (M) wdraża kursy w formule e-learning. Na przykład (M) dostarcza codziennie zajęcia on-line o zbiorowym piśmie i tłumaczenia przez siebie opracowanych metod wychowawczych. Zastosowanie w pięciu cyklach kształcenia dawn-przenoszącej na www.eMultipoetry.eu. Edukacja skierowana jest do szerokiej grupy uczestników, w tym dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. W 2004 Multikultura został nominowany do Evens Cena Edukacji Międzykulturowej za koordynację projektu w tytule: "Inne są także nas" (M) brał również udział w Spółdzielni ATCLIMAT Education Project i ATDIMPLEAT Europejskiej Glosariusz Edukacji Międzykulturowej. (M) specjalizuje się w wykorzystywaniu w edukacji metod jak filmy wideo, telewizja, internet, telefon komórkowy i nawet gry wideo. Filmy dokumentalne wyprodukowane przez (M) zostały nagrodzone na wielu europejskich i amerykanskich festiwalach i są obecnie używane przez wiele szkół w Europie w tym: Uniwersytety w Gent, Berlinie, Tel Awiwie, Utrechcie, Uniwersytet Jagielloński, Sztokholmie.

 

Poniżej materiały filmowe dotyczace przykładowych projektów zrealizowanych przez MULTIKULTURĘ

Kreator stron www - szybka strona internetowa