Cele statutowe Stowarzyszenia jest:

01. Propagowanie, inicjowanie i wspieranie zjawisk i przedsięwzięć kulturowych związanych w szczególności z filmem, muzyką, teatrem, tańcem oraz szeroko pojętymi innowacyjnymi sztukami audiowizualnymi.

02. Promowanie polskiej kultury w kraju i za granicą.

03. Promowanie tolerancji i dialogu międzynarodowego oraz idei integracji europejskiej.

04. Upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych.

05. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


06. Podnoszenie jakości życia.


07. Integrowanie i wspieranie działań środowisk lokalnych zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej.


08. Animowanie i pobudzanie postaw aktywności obywatelskiej.


09. Wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych.


10. Wspieranie dobroczynności, działań humanitarnych i uczestnictwa w różnych formach wolontariatu.


11. Wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze kultury, edukacji, przedsiębiorczości i ochrony środowiska.


12. Promowanie nauki przez całe życie.


13.Inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania podmiotów lokalnych: publicznych, prywatnych i pozarządowych.


14.Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.


15. Promowanie i wspieranie działań w ramach gospodarki społecznej.


16. Promowanie i upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii.


17. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i osób dorosłych.

Kreator stron www - szybka strona internetowa